1960-e

1960-e

1960. Uvođenjem prianjajuće žbuke Rotband, Knauf je prvi put na tržište uveo prethodno tvornički izmiješani suhi mort za unutarnju gipsanu žbuku.

1964. S MP75 Knauf je razvio prvu strojnu gips žbuku, te je tako uspostavio standard koji se zadržao do danas