City kvart 2, Podgorica

City kvart 2, Podgorica

City kvart je poslovno-stambeni kompleks od nekoliko zgrada sa 7 katova u Podgorici. Katovi su namijenjeni za stanovanje, a prizemlje i suteren za poslovnu namjenu. Ispod zgrada su dvije jednoetažne podzemne garaže sa 127 garažnih mjesta.

Podaci o objektu
 
Arhitekt: Projetni tim ZETAGRADNJA
Godina izgradnje: 2016