D131.HR KNAUF SAMONOSIVI STROP

D131.HR KNAUF SAMONOSIVI STROP

Knauf samonosivi stropovi postavljaju se kao spušteni stropovi isključivo pričvršćeni na zidove. Gips ploče se postavljaju na metalnu potkonstrukciju od Knauf CW profila kao jednostrukih ili dvostrukih profila.

Područje primjene:

  • Kod zahtjeva za zvučnom i toplinskom izolacijom
  • Kod protupožarnih zahtjeva
  • Regulacija visine sobe (prostorije)

KONTAKTIRAJTE NAS

SUSTAVI

D131.hr Knauf samonosivi strop

D131.hr Knauf samonosivi stropni sustav se sastoji od podloge od CW čeličnih profila i gipsanih ploča.

  • Može se izvesti sa ili bez zaštite od požara EI30 sa različitim vrstama obloga.
  • Ovisno o odabranom sustavu mogući rasponi do 5m.

D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS

D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu

D131de-P1 Perspektive-ohne BS

D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131-D127de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D127de

D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu

D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS

D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo

D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo

D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS

D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS

D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS

D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke – Sichtdecke

D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo

D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo

D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo

D131-D112de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D112de

D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu

D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo

D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo

D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo

D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo

D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu

D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu

D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo

D131de-0 Perspektive-ohne BS

D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vu-01 Perspektive-F30vu

D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu

D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo

D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo

D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo

D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo

D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo

D131de-P2 Perspektive-ohne BS

D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo

D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu

D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu

D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo

D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo

D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo

D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-P1 Perspektive-ohne BS

D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu

D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo

D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo

D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo

D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo

D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo

D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu

D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu

D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu

D131-D127de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D127de

D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu

D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo

D131-D112de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D112de

D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo

D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vuvo-E2 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo

D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS

D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo

D131de-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS

D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo

D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS

D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo

D131de-0 Perspektive-ohne BS

D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo

D131de-P2 Perspektive-ohne BS

D131de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke – Sichtdecke

D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo

D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu

D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo

D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo

D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo

D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS

D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo

D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS

D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu

D131de-vu-01 Perspektive-F30vu

D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu

D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo

D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo

D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo

D131-D112de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D112de

D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo

D131de-0 Perspektive-ohne BS

D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke – Sichtdecke

D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo

D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu

D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo

D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo

D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS

D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu

D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu

D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131de-P2 Perspektive-ohne BS

D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo

D131-D127de-C1 Freitragende Decke – Sichtdecke D127de

D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo

D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo

D131de-vu-01 Perspektive-F30vu

D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS

D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo

D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo

D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo

D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo

D131de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-vuvo-E2 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS

D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu

D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu

D131de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo

D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS

D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo

D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo

D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu

D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu

D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu

D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo

D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo

D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo

D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS

D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu

D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo

D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu

D131de-P1 Perspektive-ohne BS

D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo

D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo

D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo

D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS

K219.hr Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1

Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1 postavljaju se kao spušteni stropovi isključivo pričvršćeni na zidove.

  • Knauf Fireboard ploče klase A1 vijcima se pričvršćuju za metalnu potkonstrukciju iz Knauf CW dvostrukih profila.
  • Strop ima protupožarnu zaštitu F90 odozdo i/ili odozgo.
  • Ovisno o odabranom sustavu mogući rasponi do 4m.

K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo – Deckenuebergang

K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu

K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu

K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu – Deckenuebergang

K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu

K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo

K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo

K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo

K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo

K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo

K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu

K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu

K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu

K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu

K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu

K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vu-04 Perspektive-F90vu

K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu

K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo

K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu

K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo

K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo

K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu – Deckenuebergang

K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu

K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo

K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo

K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu

K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo

K219de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vuvo-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo – Deckenuebergang

K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

K219de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu

K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo

K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo

K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo

K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu

K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu

K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu

K219de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu

K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu

K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu

K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo

K219de-vu-04 Perspektive-F90vu

K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu

K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu

K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo

K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu

K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vu-04 Perspektive-F90vu

K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo

K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo

K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu

K219de-vuvo-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu

K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu

K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu

K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo

K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo

K219de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo

K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu – Deckenuebergang

K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu

K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo

K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo

K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo – Deckenuebergang

K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo

K219de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu

K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu

K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo

K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu

K219de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+

K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo

K219de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu

K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu

K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu

K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo

K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu

REFERENTNI OBJEKTI