Dom kulture

Dom kulture

Kulturni centar Gradiška je jedan od najmodernijih objekata ovog tipa u Republici Srpskoj. U 5.500 m², smješteno je pet dvorana, izožbeni salon i ljetna pozornica. Najmanja dvorana ima kapacitet do 100 mjesta i namijenjena je književnim večerima, sastancima i seminarima; koncertna sala ima kapacitet od 260 mjesta dok velika sala ima kapacitet 430 mjesta i kongresnog je tipa. Univerzalna sala i sala za pripremu programa nemaju fiksne fotelje zbog multifunkcionalnosti.Tehnička infrastruktura koju posjeduju dvorane Kulturnog centra Gradiška je na veoma visokom nivou i može zadovoljiti potrebe najzahtijevnijih kulturnih trupa.

 

Podaci o objektu
 
Arhitekt: Arhico, Banja Luka
Godina izgradnje: 2008.