Dvorac Eltz, Vukovar

Dvorac Eltz, Vukovar

Dvorac Eltz je barokni dvorac na obali Dunava u kojem je od 1968. godine smješten Gradski muzej Vukovar. Dvorac je u cjelosti obnovljen od ratnih stradanja 2011. godine u sklopu projekta “Vukovar-Vučedol-Ilok: istraživanje-obnova-revitalizacija.”

Podaci o objektu
 
Arhitekt: Goran Rako, Radionica arhitekture Zagreb

LOKACIJA