Fabrika silikona R-S Silicon

Fabrika silikona R-S Silicon

“R-S Silicon” je moderna fabrika, koja posjeduje najsavremeniju tehnologiju za proizvodnju silicijum metala, koji se koristi za potrebe metalne industrije, građevinarstva, u proizvodnji solarnih panela, kao i u medicinskoj  i farmaceutskoj  industriji.

 

Podaci o objektu
 
Godina izgradnje: 2015.