K25.HR FIREBOARD ZIDNE OBLOGE I ŠAHTE

K25.HR FIREBOARD ZIDNE OBLOGE I ŠAHTE

Protupožarna obloga čeličnih greda i stupova

Fireboard zidne obloge i šahte sastoje se od metalne potkonstrukcije sa jednostranim jednostrukim ili dvostrukim oblaganjem iz Knauf Fireboard ploča čime se postiže protupožarni zahtjev F90.

Knauf zidne obloge imaju svojstvo protupožarnosti, zaštite instalacija od požara i zvučne izolacije.

Protupožarna zaštita je osigurana iznutra (požar na instalacijama, spriječavanje širenja požara prema prostoriji) i izvana (zaštita instalacija od požara i spriječavanje širenja izvan prostorije). Instalacije su spojene sa susjednima, stoga su dijelovi povezani i u potkonstrukciju su ugrađeni izolacijski materijali za akustičnu i toplinsku izolaciju.

KONTAKTIRAJTE NAS

DETALJI

Preuzimanje

Naziv dokumenta Tip dokumenta
K219 Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1 Brošura
K25 Knauf Fireboard obloge stupova i greda Brošura
Knauf Vermiplaster Brošura

SUSTAVI

K251.HR Knauf Fireboard zidna obloga – s dvostrukom potkonstrukcijom iz CW profila

Zidni sustav K251.hr izvodi se sa Fireboard pločama koje imaju visokokvalitetna svojstva zaštite od požara razreda A1.
Metalna potkonstrukcija iz dvostrukih CW profila s/bez Fireboard obloga

  • Bočne spojeve izvesti s CW profilima, a spojeve sa stropom i podlogom iz UW profila
  • Otpornost na udarac lopte
  • Izolacija prema potrebi
  • Vertikalno polaganje o Visina zida do 5 m
  • ​Indeks smanjenja zvuka od 39 dB

K251de-P5 F90 – Perspektive 1×30

K251de-A5 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-VO6 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-D6 F90 – Ecke (H) 1×30

K251de-A6 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-P6 F90 – Perspektive 1×30

K251de-D5 F90 – Ecke (H) 1×30

K251de-VO5 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-VU5 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K251de-VU6 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K251de-A5 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-VM5 F90 – Plattensto+

K251de-VO5 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-A6 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-VU5 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K521de-VM6 F90 – Plattensto+

K251de-D5 F90 – Ecke (H) 1×30

K251de-P5 F90 – Perspektive 1×30

K251de-VU6 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K251de-VO6 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-B5 F90 – Plattensto+

K251de-P6 F90 – Perspektive 1×30

K251de-B6 F90 – Plattensto

K251de-D6 F90 – Ecke (H) 1×30

K251de-VU6 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K251de-VO5 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-D6 F90 – Ecke (H) 1×30

K251de-A5 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-P5 F90 – Perspektive 1×30

K251de-D5 F90 – Ecke (H) 1×30

K521de-VM6 F90 – Plattensto+

K251de-A6 F90 – Anschl an Massivw (H) 1×30

K251de-VO6 F90 – Deckenanschluss (V) 1×30

K251de-VM5 F90 – Plattensto+

K251de-B5 F90 – Plattensto+

K251de-VU5 F90 – Bodenanschluss (V) 1×30

K251de-P6 F90 – Perspektive 1×30

K251de-B6 F90 – Plattensto+