Protupožarna zaštita sa gipsanom žbukom

Protupožarna zaštita sa gipsanom žbukom

Žbuka na bazi gipsa u službi pasivne zaštite od požara.

U kristalnoj strukturi gipsane žbuke nalaze se 2 molekule vode što iznosi 2 litre vode po m² kod debljine gipsane žbuke od 10 mm. U slučaju požarnog opterećenja one će se osloboditi.

Žbuka na bazi gipsa u službi pasivne zaštite od požara.

GIPS - DOKAZANO UČINKOVIT U ZAŠTITI OD POŽARA

Svake godine nastaju velike štete uzrokovane požarima na građevinskim objektima. Stoga je od iznimnog značaja stvoriti građevinske preduvjete za preventivno smanjenje štete. Između ostalog, tu se ubraja i korištenje nezapaljivih građevinskih materijala, primjerice. gipsane žbuke.

Gips je prirodni građevinski materijal prirodnog podrijetla na mineralnoj bazi

U kristalnoj strukturi gipsane žbuke nalaze se 2 molekule vode što iznosi 2 litre vode po m² kod debljine gipsane žbuke od 10 mm. U slučaju požarnog opterećenja one će se osloboditi.

Kod visoke temperature oslobođena vodena para stvara zavjesu koja hladi i koja plamenu oduzima toplinsku energiju te tako osigurava da temperatura u toj zoni

tijekom cijelog procesa ne prijeđe 100°C.
Dakle, gips aktivno pridonosi usporavanju širenja požara.

Gips je dokazano učinkovit protupožarni građevinski materijal te se redovito primjenjuje za poboljšanje otpornosti građevinskih elemenata na požar .

Najjednostavniji način oblaganja protupožarnom zaštitom na betonskim građevinskim elementima je nanošenje sloja gipsane žbuke. Zadaća sloja gipsa s jedne strane je da zajedno s betonskm slojem spriječi prebrzo povećanje temperature armature, a s druge strane njegova je zadaća povećanje minimalnih dimenzija presjeka, pogotovo kod stupova i nosača.


PRIMJENA ŽBUKE ZA POSTIZANJE VISOKE KLASE PROTUPOŽARNOSTI

Gipsana žbuka na betonskim građevinskim elementima bez nosača žbuke

Kod primjene gipsanih žbuka na glatke betonske površine obavezna je priprema podloge specijalnim sredstvom Knauf Betonkontak i to prvenstveno zbog postizanja hrapavije podloge. Prije početka žbukanja vezivni premazi moraju biti suhi.

Gipsana žbuka na betonu s nezapaljivim nosačima žbuke

Gipsana žbuka na nezapaljivim nosačima žbuke može se koristiti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • nosač žbuke mora biti dovoljno usidren na zaštitni građevinski element, npr. zavijanjem vijcima ili pritezanjem žicom – također i uz pomoć čeličnih šipki za držanje razmaka
  • razmak između nosača žbuke mora biti ≤ 500 mm
  • spojeve nosača žbuke treba izvesti s preklopom širine oko 10 cm; pojedinačne trake nosača žbuke treba spojiti žicom.
  • žbuka mora prodrijeti u nosače ≥ 10 mm

Svrha žbukanja nije samo u postizanju ugodnog estetskog dojma, već i u zaštiti od vlage, plijesni ali i povećanju otpornosti na požar. Knauf Vermiplaster® je lagana gipsana žbuka za strojno nanašanje C4/50 prema HRN EN 13279-1.
Sastoji se od gipsa kao veziva u kombinaciji sa specijalnom mješavinom laganih dodatnih tvari i aditiva u svrhu dobre strojne aplikacije.

Knauf Vermiplaster® je posebno razvijen u svrhu pasivne zaštite od požara u unutarnjem prostoru. Za osiguranje nosivosti ožbukanih konstrukcijskih elemenata u slučaju požara.

Radi postizanja visokih klasa vatrootpornosti, gipsana žbuka može se nanijeti na nezapaljivi nosač žbuke ili, ukoliko postoji odobrenje, direktno na čelik. Pri tome je potrebno osigurati zaštitu od korozije čeličnih dijelova.

Obloge čeličnih nosača žbukom s nosačima  od mrežastog metala ili mrežom od žice moraju imati držače razmaka, kako bi se osiguralo da žbuka prodre u nosače žbuke min. 10 mm. Nosače žbuke treba u dovoljnoj mjeri pričvrstiti na čelične nosače.