Međimurske vode d.o.o., Čakovec

Međimurske vode d.o.o., Čakovec

Međimurske vode d.o.o. je trgovačko društvo kojem je osnovna djelatnost javna vodoospkrba i odvodnja, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine, kao i proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Podaci o objektu
 
Arhitekt:  Renata Vlahek, ARC d.o.o., Čakovec