Opća bolnica Varaždin, odjel hemodijalize

Opća bolnica Varaždin, odjel hemodijalize

Opća bolnica u Varaždinu je javna ustanova koja obavlja specijalističko–konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost. Kompleks ima 12 zgrada ukupne površine 36 560 m2.

Podaci o objektu
 
Arhitekt: CAPITAL ING Zagreb