DP 007

Informacije o proizvodu

DP 007

DP 007

Vapneno-cementna termo žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu.

Debljina nanošenja: jednoslojno 20 – 60 mm
višeslojno ≥ 60 – 120 mm

Utrošak: debljina 20 mm oko 4,3 kg
debljina 30 mm oko 6,5 kg
debljina 40 mm oko 8,7 kg
debljina 50 mm oko 10,8 kg
debljina 60 mm oko 14,0 kg

Bauprodukte katalog

SKU: dp-007-644 Category:
Naziv proizvoda Pakiranje Broj materijala EAN
14 kg vreća 1pal 00015205 40039S0000973