Fugenfüller leicht

Informacije o proizvodu

Fugenfüller leicht

Fugenfüller leicht

Materijal za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča s bandažnom trakom

Praškasti materijal za obrađivanje površina.

Dostupan je u više različitih pakiranja.

Katalog Suha gradnja

SKU: fugenfller-leicht-222 Categories: ,

Description

  • Praškasti materijal
  • Priprema bez grudica
  • Prijelazi bez brušenja
  • Brza završna čvrstoća

Gipsani glet materijal koristi se za ručno zapunjavanje bandažnih traka, lijepljenje gips ploča i ispunjavanje oštećenja gips ploča.

Podloga – prilikom zapunjavanja fuga kod gisanih ploča, one moraju biti čvrsto montirane na nosivu potkonstrukciju, te moraju biti suhe i čiste u području fuga. Oštećena mjesta treba popuniti s Fugenfüller leicht. Prilikom postavljanja suhe žbuke u postupku tankoslojnog lijepljenja, podloga mora biti čvrsta, ravna, nosiva, čista i suha. Jako upijajuće podloge treba obraditi na prikladan način.

Miješanje – Knauf Fugenfüller Leicht usipati u čistu, hladnu vodu sve dok materijal nije vidljiv na površini vode (maks. 2,5 kg u ca. 2,1 l vode). Ostaviti da „radi“ 2-3 minute i lagano promiješati s lopaticom ili elektro-motornom mješalicom na niskom broju okretaja bez drugih dodataka. Fugenfüller Leicht ne miješati s drugim materijalima, jer bi se tako njegova svojstva mogla jako promijeniti. Kako bi se gipsane ploče obradile, potrebno je zapuniti spojeve (fuge), postaviti materijal za zapunjavanje i položiti bandažne trake. fino zaravnati i napraviti besprijekoran prelaz prema površini ploče, zapuniti i sredstva za pričvršćivanje, a križanja i moguće neravnine odstraniti npr. s Knauf ručnom brusilicom. Prilikom tankoslojnog lijepljenja, nazubljenim gleterom Fugenfüller Leicht u obliku traka nanijeti oko ruba ploča na stražnjoj strani i u sredini ploča. Ne preporuča se korištenje pri temperaturama nižim od + 5°C (podloga i okolina). Potrebno je cca.40 minuta do početka skrućivanja. Djelomično skrućeni materijal ne upotrebljavati, a dodavanjem vode ili miješanjem materijal se neće moći ponovno upotrijebiti.

Naziv proizvoda Pakiranje Broj materijala EAN
Fugenfüller leicht 5 kg vreća 00525584 9002943016972
Fugenfüller leicht 10 kg vreća 00526502 9002943016996
Fugenfüller leicht 25 kg vreća 00525579 9002943016958
Naziv dokumenta
Tip dokumenta
D131 Knauf samonosivi stropovi 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 20
K462 Knauf Fugenfüller Leicht 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 2
K717 Knauf Silentboard 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 4
Knauf sustavi za završnu obradu spojeva i površina 19. Kol Brošura
Broj stranica: 2
W161 FB4 Pregradni zidovi za zaštitu od propucavanja 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 8
Završna obrada površina 21. Tra Brošura
Broj stranica: 0