Grauzement

Informacije o proizvodu

Grauzement

Grauzement

Sivi cement, hidraulično vezivo za beton, mort i žbuku

Bauprodukte katalog

SKU: grauzement-470 Categories: ,
Naziv proizvoda Pakiranje Broj materijala EAN
Grauzement 5 kg vreća 00228623 5901793356488
Grauzement 2,5 kg vreća 00228625 5901793356693