Klebespachtel M

Informacije o proizvodu

Klebespachtel M

Klebespachtel M

Mort za lijepljenje i armiranje ploča i lamela od kamene vune, EPS i XPS ploča

Bauprodukte katalog

SKU: klebespachtel-m-361 Categories: ,

Za lijepljenje ploča i lamela od kamene vune na sve vrste mineralnih podloga kao npr. zidovi od opeke, beton, stari nosivi mortovi i žbuke. Za armiranje i gletanje ploča i lamela od kamene vune u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

Naziv proizvoda Pakiranje Broj materijala EAN
Klebespachtel M 25 kg vreća 00196173 8606105251112
Naziv dokumenta
Tip dokumenta
P241b.hr_Knauf_Klebespachtel M 28. Svi Tehničko uputstvo
Broj stranica: 4