Knauf profili CW

Informacije o proizvodu

Knauf profili CW

Knauf profili CW

Profil za zidove i samonosive stropove u suhoj gradnji

Katalog Suha gradnja

SKU: knauf-profili-cw-122 Categories: ,

Description

Hladno oblikovani profili od čeličnog lima s C presjekom prema EN 14195, prije svega za primjenu kao potkonstrukcija za montažne zidove, ali i kao nosivi profil za slobodno nosive stropove. Za provođenje električnih kablova postoje udubljenja u obliku slova H.

  • Širina prirubnice: 50 mm
  • Visine grebena: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 mm
  • Naziva debljina lima: 0,6 mm

Za primjenu kao potkonstrukcija za montažne zidove, ali i kao nosivi profil slobodno nosivih stropova. Može se koristiti i kao jednostruki profil ili u slučaju povećanih statičkih zahtjeva i kao dvostruki profil (2 na strani grebena međusobno vijcima učvršćena CW profila).

Naziv proizvoda Duljina Pakiranje Broj materijala EAN
CW 100 / 0,6 posebna duljina 80 kom. / auto bunt 00007675 4019063656525
CW 75 / 0,6 posebna duljina 120 kom. auto bunt 00007673 4003982183408
CW 50 / 0,6 posebna duljina 128 kom./auto bunt 00007672 4003982183392
CW 150 / 0,6 posebna duljina 4 kom./bunt 00007681 4003982155986
CW 125 / 0,6 posebna duljina 8 kom./bunt 00007682 4003982155993
CW 100 / 0,6 6000 mm 80 kom./auto bunt 00097961 9002943016323
CW 100 / 0,6 5000 mm 80 kom./auto bunt 00060949 9002943015777
CW 100 / 0,6 4500 mm 8 kom./bunt 00265756 4003982059895
CW 100 / 0,6 4000 mm 8 kom./bunt 00176335 4003982334688
CW 100 / 0,6 3500 mm 8 kom./bunt 00176334 9002943015753
CW 100 / 0,6 3250 mm 80 kom./auto bunt 00060945 9002943016316
CW 100 / 0,6 3000 mm 8 kom./bunt 00176332 9002943015746
CW 100 / 0,6 2750 mm 8 kom./bunt 00060943 9002943015739
CW 100 / 0,6 2600 mm 8 kom./bunt 00510968 4003982023087
CW 75 / 0,6 6000 mm 120 kom./auto bunt 00097041 9002943016286
CW 75 / 0,6 5000 mm 120 kom./auto bunt 00244668 9002943015715
CW 75 / 0,6 4500 mm 8 kom./bunt 00060939 4003982023049
CW 75 / 0,6 4000 mm 8 kom./bunt 00176327 9002943015692
CW 75 / 0,6 3750 mm 8 kom./bunt 00244833 9002943015685
CW 75 / 0,6 3500 mm 8 kom./bunt 00176326 9002943015678
CW 75 / 0,6 3250 mm 8 kom./bunt 00176325 9002943015661
CW 75 / 0,6 3000 mm 8 kom./bunt 00176324 9002943015654
CW 75 / 0,6 2800 mm 8 kom./bunt 00024587 9002943016088
CW 75 / 0,6 2750 mm 8 kom./bunt 00060923 9002943015647
CW 75 / 0,6 2600 mm 8 kom./bunt 00176321 9002943015630
CW 75 / 0,6 2500 mm 8 kom./bunt 00176320 9002943015913
CW 50 / 0,6 4000 mm 8 kom./bunt 00003258 4003982022905
CW 50 / 0,6 3500 mm 8 kom./bunt 00003255 4003982022899
CW 50 / 0,6 3250 mm 8 kom./bunt 00003254 4003982059833
CW 50 / 0,6 3000 mm 8 kom./bunt 00003253 4003982022882
CW 50 / 0,6 2750 mm 8 kom./bunt 00003252 4003982022868
CW 50 / 0,6 2600 mm 8 kom./bunt 00003251 4003982022851
CW 50 / 0,6 2500 mm 8 kom./bunt 00004840 4003982022844
Naziv dokumenta
Tip dokumenta
D131 Knauf samonosivi stropovi 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 20
D179 Knauf Soundboard 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 0
K131S Knauf Safeboard zid za zaštitu od zračenja 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 4
K219 Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 12
K717 Knauf Silentboard 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 4
Ugoda i sigurnost 21. Tra Brošura
Broj stranica: 24
W161 FB4 Pregradni zidovi za zaštitu od propucavanja 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 8
W61 Knauf suha žbuka i zidne obloge 21. Tra Tehničko uputstvo
Broj stranica: 0
W628B Knauf obloga šahte 19. Kol Tehničko uputstvo
Broj stranica: 2