UP 210

Informacije o proizvodu

UP 210

UP 210

UP 210 je vapneno cementna žbuka za strojnu i ručnu obradu, za vanjsku primjenu.

Bauprodukte katalog

SKU: up-210-393 Categories: ,

Description

Podložna žbuka za mineralne i pastozne završno dekorativne žbuke.

Za žbukanje svih vrsta vanjskih i unutarnjih zidova od opeke plino betona, betona i prirodnog kamena.

Naziv proizvoda Pakiranje Broj materijala EAN
UP 210 40 kg vreća 00551718 8606107878904
Naziv dokumenta
Tip dokumenta
P251.hr_Knauf_UP 210 28. Svi Tehničko uputstvo
Broj stranica: 4
Ugoda i sigurnost 21. Tra Brošura
Broj stranica: 24