WARM-WAND BASIS

WARM-WAND BASIS

Standardna fasada

Ovo standardno ekonomsko rješenje smanjuje energetske troškove te je optimalno rješenje u svim okolnostima. Toplina se akumulira u zidovima i osigurava ugodnu prostornu klimu. WARM-WAND Basis istovremeno štiti fasadu od vremenskih utjecaja i dugotrajno osigurava vrijednost Vašeg doma – razumna investicija za budućnost.

Područje primjene:

WARM-WAND Basis usklađeno je s ekonomskim mjerilima te predstavlja rješenje za značajno smanjenje troškova energije i zadovoljavanje temeljnih energetskih zahtjeva.

  • Klasična gradnja
  • Novogradnja
  • Rekonstrukcija

KONTAKTIRAJTE NAS

DETALJI

Preuzimanje

Naziv dokumenta Tip dokumenta
Knauf SM300 Brošura
Knauf SM700 Pro Brošura

SUSTAVI

P321 WARM-WAND Basis

Knauf WARM-WAND Basis toplinsko-izolacijski sustav sastoji se od materijala koji su načinjeni od ekspandiranog polistirena (EPS). Izolacijske ploče montiraju se tehnikom “utor i pero” radi sprečavanja toplinskih gubitaka.

P321de-SO-V5 Sockel – geringe Einbindung – Quix

P321de-BA-V4 Balkon – Sockel buendig

P321de-FE-H6 Lichtkeil Diagonal – Horizontalschnitt

P321de-FE-H3 Fenster vor Mauerwerk – Horizontalschnitt

P321de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P321de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P321de-DA-V4 Pultdachanschluss an Wand

P321de-FE-V6 Lichtkeil Diagonal – Vertikalschnitt

P321de-DA-V7 Steildachanschluss – Abdeckblech – Quix

P321de-FE-H4 Fensteranschlussprofil Roma

P321de-DA-V8 Pultdachanschluss an Wand – Quix

P321de-FU-H1 Dehnfuge

P321de-BA-V3 Balkon – Sockel zurueckspringend

P321de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P321de-DA-V6 Flachdachanschluss – Attika

P321de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P321de-DA-V9 Flachdachanschluss – Attika – Quix

P321de-SO-V3 Sockel – Perimeterdaemmung

P321de-DA-V5 Ortganganschluss

P321de-SO-V6 Sockel – Perimeterdaemmung – Quix

P321de-BA-V5 Balkon – Sockel zurueckspringend – Quix

P321de-FE-H7 Lichtkeil Rund – Horizontalschnitt

P321de-SO-V1 Sockel – geringe Einbindung

P321de-FE-V3 Fenster vor Mauerwerk – Vertikalschnitt

P321de-EX-V1 Fassadenprofil OD – Fassadenflaeche

P321de-EX-H1 Fassadenprofil OD – Fensteroeffnung

P321de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P321de-EX-V2 Fassadenprofil OD – Fensterbank

P321de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P321de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P321de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P321de-EX-V3 Waermebrueckenfreie Montage – Regenfallrohr

P321de-SO-V5 Sockel – geringe Einbindung – Quix

P321de-FE-H4 Fensteranschlussprofil Roma

P321de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P321de-FU-H1 Dehnfuge

P321de-SO-V3 Sockel – Perimeterdaemmung

P321de-FE-H2 Fenster au

P321de-EX-V3 Waermebrueckenfreie Montage – Regenfallrohr

P321de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P321de-DA-V5 Ortganganschluss

P321de-FE-H3 Fenster vor Mauerwerk – Horizontalschnitt

P321de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P321de-DA-V6 Flachdachanschluss – Attika

P321de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P321de-FE-V2 Fenster au

P321de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P321de-BA-V4 Balkon – Sockel buendig

P321de-FE-H6 Lichtkeil Diagonal – Horizontalschnitt

P321de-FE-H7 Lichtkeil Rund – Horizontalschnitt

P321de-FE-V3 Fenster vor Mauerwerk – Vertikalschnitt

P321de-EX-V1 Fassadenprofil OD – Fassadenflaeche

P321de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P321de-DA-V9 Flachdachanschluss – Attika – Quix

P321de-DA-V4 Pultdachanschluss an Wand

P321de-SO-V1 Sockel – geringe Einbindung

P321de-SO-V6 Sockel – Perimeterdaemmung – Quix

P321de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P321de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P321de-BA-V5 Balkon – Sockel zurueckspringend – Quix

P321de-BA-V3 Balkon – Sockel zurueckspringend

P321de-DA-V7 Steildachanschluss – Abdeckblech – Quix

P321de-DA-V8 Pultdachanschluss an Wand – Quix

P321de-EX-H1 Fassadenprofil OD – Fensteroeffnung

P321de-FE-V6 Lichtkeil Diagonal – Vertikalschnitt

P321de-EX-V2 Fassadenprofil OD – Fensterbank

P321de-DA-V8 Pultdachanschluss an Wand – Quix

P321de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P321de-DA-V7 Steildachanschluss – Abdeckblech – Quix

P321de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P321de-BA-V3 Balkon – Sockel zurueckspringend

P321de-BA-V5 Balkon – Sockel zurueckspringend – Quix

P321de-FE-H2 Fenster au

P321de-EX-V3 Waermebrueckenfreie Montage – Regenfallrohr

P321de-BA-V4 Balkon – Sockel buendig

P321de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P321de-DA-V5 Ortganganschluss

P321de-SO-V3 Sockel – Perimeterdaemmung

P321de-EX-V1 Fassadenprofil OD – Fassadenflaeche

P321de-FE-V2 Fenster au

P321de-DA-V4 Pultdachanschluss an Wand

P321de-DA-V6 Flachdachanschluss – Attika

P321de-FE-H4 Fensteranschlussprofil Roma

P321de-FE-H3 Fenster vor Mauerwerk – Horizontalschnitt

P321de-FE-V6 Lichtkeil Diagonal – Vertikalschnitt

P321de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P321de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P321de-FU-H1 Dehnfuge

P321de-EX-H1 Fassadenprofil OD – Fensteroeffnung

P321de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P321de-FE-H7 Lichtkeil Rund – Horizontalschnitt

P321de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P321de-DA-V9 Flachdachanschluss – Attika – Quix

P321de-EX-V2 Fassadenprofil OD – Fensterbank

P321de-FE-V3 Fenster vor Mauerwerk – Vertikalschnitt

P321de-FE-H6 Lichtkeil Diagonal – Horizontalschnitt

P321de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P321de-SO-V5 Sockel – geringe Einbindung – Quix

P321de-SO-V1 Sockel – geringe Einbindung

P321de-SO-V6 Sockel – Perimeterdaemmung – Quix

REFERENTNI OBJEKTI