WARM-WAND NATUR

WARM-WAND NATUR

Fasada s prirodnom izolacijom

Prirodni građevinski materijali, drvo i mineralne žbuke povezuju se u jedinstvenom sustavu izolacije WARM-WAND Natur s najboljim ekološkim svojstvima.

Zahvaljujući postojanim svojstvima izolacijskih materijala, ovaj sustav predstavlja impresivan kapacitet uštede topline.

Na taj način, ljetna vrućina ne dolazi direktno u prostor, već se preko dana akumulira u zidovima, a noću se otpušta.

Područje primjene: Sustav toplinske izolacije za drvenu gradnju – izravno na drvenu konstrukciju, masivno drvo ili Knauf ploče.

KONTAKTIRAJTE NAS

DETALJI

Preuzimanje

Naziv dokumenta Tip dokumenta
Knauf SM300 Brošura
Knauf SM700 Pro Brošura

SUSTAVI

P334 WARM-WAND Natur D

Knauf WARM-WAND Natur D je toplinsko-izolacijski sustav s ekološkom funkcijom fasadnih ploča od drvenih vlakana (WF Diffutherm 045), a namijenjen je za drvene konstrukcije.

P334de-DA-V5 Ortganganschluss

P334de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P334de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P334de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P334de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P334de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P334de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P334de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P334de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P334de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P334de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P334de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P334de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P334de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P334de-FU-H1 Gebaeudeabschlusswand – Doppelhaus

P334de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P334de-SO-V5 Sockel zurueckspring – bes Ma

P334de-DA-V5 Ortganganschluss

P334de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P334de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P334de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P334de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P334de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P334de-FU-H1 Gebaeudeabschlusswand – Doppelhaus

P334de-FE-V2 Fenster au

P334de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P334de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P334de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P334de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P334de-FE-H2 Fenster au

P334de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P334de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P334de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P334de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P334de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P334de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P334de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P334de-DA-V5 Ortganganschluss

P334de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P334de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P334de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P334de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P334de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P334de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P334de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P334de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P334de-FE-H2 Fenster au

P334de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P334de-FE-V2 Fenster au

P334de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P334de-SO-V5 Sockel zurueckspring – bes Ma

P334de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P334de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P334de-FU-H1 Gebaeudeabschlusswand – Doppelhaus

P335 WARM-WAND Natur T

Knauf WARM-WAND Natur T je toplinsko-izolacijski sustav s ekološkom funkcijom fasadnih ploča od drvenih vlakana (WF THD 050), a namijenjen je za drvene konstrukcije.

P335de-FE-H2 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P335de-SO-V3 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-EX-H1 Gebaeudeeckanschluss

P335de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P335de-FU-H1 Gebaeudeanschlusswand – Doppelhaus

P335de-FE-V3 Anschluss an Fensterbank mit Bordprofil mit Gleitfunktion

P335de-FE-V7 Jalousie

P335de-SO-V5 Sockel zurueckspring- Fenstertueranschluss

P335de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P335de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P335de-FE-V4 Anschluss an Fensterbank – nachtraeglicher Einbau

P335de-SO-V8 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-DA-V5 Ortganganschluss

P335de-FE-V5 Vorbau-Rollladenkasten

P335de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P335de-SO-V2 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V6 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-SO-V7 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V1 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P335de-FE-V6 Einbau-Rollladenkasten

P335de-SO-V9 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P335de-SO-V4 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P335de-FE-H4 Fenster au

P335de-FE-V7 Jalousie

P335de-FE-H3 Fenster au

P335de-SO-V5 Sockel zurueckspring- Fenstertueranschluss

P335de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P335de-SO-V3 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FE-V5 Vorbau-Rollladenkasten

P335de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-FE-V2 Fenster au

P335de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P335de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P335de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P335de-SO-V1 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V6 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FE-V3 Anschluss an Fensterbank mit Bordprofil mit Gleitfunktion

P335de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P335de-FE-H2 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-FE-V4 Anschluss an Fensterbank – nachtraeglicher Einbau

P335de-SO-V9 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FE-V6 Einbau-Rollladenkasten

P335de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P335de-SO-V7 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-FU-H1 Gebaeudeanschlusswand – Doppelhaus

P335de-SO-V8 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-DA-V5 Ortganganschluss

P335de-EX-H1 Gebaeudeeckanschluss

P335de-SO-V2 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V4 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P335de-FE-H4 Fenster au

P335de-SO-V5 Sockel zurueckspring- Fenstertueranschluss

P335de-FE-V3 Anschluss an Fensterbank mit Bordprofil mit Gleitfunktion

P335de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P335de-FE-V4 Anschluss an Fensterbank – nachtraeglicher Einbau

P335de-FE-H3 Fenster au

P335de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P335de-FE-V2 Fenster au

P335de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P335de-FE-V5 Vorbau-Rollladenkasten

P335de-FE-V6 Einbau-Rollladenkasten

P335de-EX-H1 Gebaeudeeckanschluss

P335de-FU-H1 Gebaeudeanschlusswand – Doppelhaus

P335de-SO-V7 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V2 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V8 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-DA-V5 Ortganganschluss

P335de-FE-H2 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-FE-V7 Jalousie

P335de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P335de-SO-V1 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P335de-SO-V4 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P335de-SO-V6 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-SO-V9 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-SO-V3 Sockel zurueckspring- Perimeterdaemmung

P335de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P335de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P335de-DA-V3 Steildachanschluss – Gewebeleiste

P336 WARM-WAND Natur S

Knauf WARM-WAND Natur S je toplinsko-izolacijski sustav s ekološkom funkcijom fasadnih ploča od drvenih vlakana (WF Protect H/M/L), a namijenjen je za drvene konstrukcije.

P336de-FU-H1 Dehnfuge

P336de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P336de-DA-V5 Ortganganschluss

P336de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P336de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P336de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P336de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P336de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P336de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P336de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P336de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P336de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P336de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P336de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P336de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P336de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P336de-FE-V2 Fenster au

P336de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P336de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P336de-DA-V5 Ortganganschluss

P336de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P336de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P336de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P336de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

P336de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P336de-FE-H2 Fenster au

P336de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P336de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P336de-FU-H1 Dehnfuge

P336de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P336de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P336de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P336de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P336de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P336de-DA-V4 Pultdachanschluss an aufgehende Wand

P336de-SO-V3 Sockel zurueckspring – Perimeterdaemmung

P336de-DA-V5 Ortganganschluss

P336de-DA-V2 Steildachanschluss – Abdeckblech

P336de-DA-V3 Gaubenwange – Blechanschluss

P336de-FU-H1 Dehnfuge

P336de-EX-V1 Anschluss Geschossuebergang

P336de-FE-V2 Fenster au

P336de-SO-V1 Sockel zurueckspring – geringe Einbindung

P336de-DA-V1 Traufanschluss an Dachverschalung

P336de-SO-V4 Sockel buendig – Perimeterdaemmung

P336de-FE-H3 Fensteranschlussprofil Roma

P336de-SO-V2 Sockel buendig – geringe Einbindung

P336de-FE-H2 Fenster au

P336de-FE-V3 Sonnenschutz – Vorbau-Rollladenkasten

P336de-FE-V1 Fenster mittig – Vertikalschnitt

P336de-FE-H1 Fenster mittig – Horizontalschnitt

P336de-FU-H2 Anschluss an bestehendes Bauteil

REFERENTNI OBJEKTI